streda, 22. marca 2017

S dažďom.

Prší
Občas zbadám v dažďovej kvapke tvoj tieň

Pršíš
Zvlhnuté oblaky dýchajú čoraz rýchlejšie

Padáš
Z nich ticho ako sneh keď ma mrazí
Meníš sa na zvuk šumiacich listov smutnej vŕby
Na vôňu chodníka po daždi

Prší
Je mi zima na ruky

Cítim
Že nikdy nebol dôvernejší
Môj tichý monológ s dažďom